Uther, teksty z kwietnia 2010 roku

1 tekst z kwiet­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest Uther.

... Z dnia na dzień wpiep­rza­my się w co­raz to większe gówno... Z dnia na dzień doświad­cza­my ja­kie jest ono ok­rutne.. U-Ther. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 28 kwietnia 2010, 22:12
Uther

Jestem fanem 2Paca, i prowadzonego przez niego Thug Lif'a.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
T U V
Kalendarz
Aktywność