Uther, teksty z czerwca 2010 roku

1 tekst z czer­wca 2010 ro­ku – auto­rem jest Uther.

Na­wet gdy czu­jesz, że stra­ciłeś coś naj­ważniej­sze­go w swoim życiu, gar­stkę szczęścia, która wówczas była naj­wspa­nial­sza, nie przej­muj się... Twoi żołnie­rze na zaw­sze po­zos­taną z Tobą z załado­wanym ma­gazyn­kiem, go­towi za Ciebie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 30 czerwca 2010, 02:37
Uther

Jestem fanem 2Paca, i prowadzonego przez niego Thug Lif'a.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
T U V
Kalendarz
Aktywność