Uther

55 tekstów – auto­rem jest Uther.

Życie nau­czyło mnie przet­rwać w naj­trud­niej­szych dla człowieka mo­men­tach, więc dlacze­go nie mogę ocze­kiwać od niego nic więcej?... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 grudnia 2012, 00:06

Wiem ,że wielu nie zna oso­by pod pseud­ni­mem Uther, bo to chłopak, który częściej kieru­je sie ser­cem ,a jeżeli miałby to nad­ra­biać siłą... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 grudnia 2012, 23:52

Z dnia na dzień nie można ko­goś po­kochać, to sztu­ka przy której tak jak wyśmieni­ty ar­tysta trze­ba się pos­ta­rać aby uzys­kać up­ra­giony efekt... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 3 czerwca 2011, 00:26

Nielicznych Bóg ob­da­rował 11 przy­kaza­niem " Niszczcie swoich wrogów póki jes­cze nie jest za późno, a jeśli te­go nie dot­rwa­cie, będę wy­kańczał ich moimi śmier­telny­mi ciosami" 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 maja 2011, 20:28

Sczęśli­wi ludzie nie biorą życia na po­ważnie, Ci co doświad­czy­li co to sa­mot­ność, nig­dy nie poz­nają tej ta­jem­ni­cy życia... U-Ther. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 11 kwietnia 2011, 22:35

"Czy widzisz we mnie kry­mina­lis­te, bo spoj­rzałem krzy­wo na gliny?" 

myśl
zebrała 6 fiszek • 14 października 2010, 23:54

"... Przy­jaciela ma się tyl­ko jed­ne­go, a wrogów można mieć tysiące..." 

myśl
zebrała 17 fiszek • 16 lipca 2010, 00:37

... Jeśli miałbym wy­bierać , wyb­rałbym własną śmierć niż to aby porzu­cić moją eki­pe na zaw­sze... Moich bra­ci , którzy do końca życia, po­zos­taną moimi wier­ny­mi żołnie­rza­mi, go­towy­mi od­dać za mnie życie... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 12 lipca 2010, 01:25

Ziomek, uwierz mi, mu­simy działać sami!...
Nie poz­wo­limy żeby te bes­tie przykładały lu­fy do głowy naszym dzieciom... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 1 lipca 2010, 00:48

Na­wet gdy czu­jesz, że stra­ciłeś coś naj­ważniej­sze­go w swoim życiu, gar­stkę szczęścia, która wówczas była naj­wspa­nial­sza, nie przej­muj się... Twoi żołnie­rze na zaw­sze po­zos­taną z Tobą z załado­wanym ma­gazyn­kiem, go­towi za Ciebie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 30 czerwca 2010, 02:37
Uther

Jestem fanem 2Paca, i prowadzonego przez niego Thug Lif'a.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
T U V
Kalendarz
Aktywność